home page

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠFS

31.01.2017

!!!NOVÝ TERMÍN!!! V úterý 21. února 2017 budou při slavnostním zasedání vědecké rady univerzity uděleny medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti prof. Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc., doc. Ing. Vladislavu Pavlátovi, CSc., a prof. Ing. Františku Zichovi, DrSc. Medaile za zásluhy uděluje rektorka Vysoké školy finanční a správní po projednání vědeckou radou.

Akce se koná od 16,00 hod. v Kongresovém centru VŠFS, Estonská 500, Praha 10. Na slavnostní zasedání je zvána celá akademická obec univerzity.

 

PDF 819_pozvanky_vedecka_radaa4_nv.pdf, 322 kB

Home | Univerzita | Fakulty | Uchazeči | Studium | Výzkum | Kurzy | Zahr. styky | Kontakty

webmaster  (c) Vysoká škola finanční a správní