section

Univerzitní výzkumné centrum

Univerzitní výzkumné centrum bylo založeno v říjnu 2015. Jeho hlavním posláním je zvyšovat kvalitu a relevanci výzkumu uskutečňovaného na naší škole, zvyšovat potenciál pro spolupráci na výzkumu s předními akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí.

  • Podílí se na tvorbě a realizaci výzkumné strategie univerzity.
  • Navrhuje a rozvíjí témata projektů základního a aplikovaného výzkumu.
  • Poskytuje odbornou a metodologickou podporu přípravy a realizace výzkumných projektů.
  • Pořádá metodologické semináře pro akademické pracovníky pracující na odborných publikacích, pořádá semináře k textům akademických pracovníků univerzity připraveným k publikaci (vnitřní oponentura probíhající v rámci již ustavené série výzkumných seminářů).
  • Průběžně monitoruje kvalitu a relevanci publikací (sledování citačních ohlasů na Web of Science, SCOPUS, Research Gate a dalších portálech).
  • Podporuje studenty při přípravě závěrečných prací využívajících výzkumná data.
  • Poskytuje zpětnou vazbu vedení univerzity monitorováním kvality výuky.
  • Získává důležitou zpětnou vazbu od absolventů školy.

Vedení a struktura

Ředitel:  doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Specializovaná výzkumná pracoviště:

1) Laboratoř empirických studií
Vedoucí pracoviště: Mgr. Michal Tomčík, Ph.D.

2) Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz
Vedoucí pracoviště: Ing. Pavel Rosenlacher

3) Laboratoř kriminalistiky a forenzních disciplín
Vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.