section

Zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Vysoká škola finanční a správní získala dne 31. 8. 2015 od ČNB povolení k pořádání odborných zkoušek pro investiční poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty, jako způsob ověřování odbornosti na kapitálových trzích ve smyslu ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, jehož činnost nezahrnuje investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona č. 256/2004 Sb.

VŠFS pro Vás připravila prezenční kurz před odbornou zkouškou.

 

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky:

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu naleznete zde.
Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti naleznete zde.

 

Místo konání zkoušek: prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.