section

Charakteristika programu BSBA

Čtyřletý program Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) je zaměřen na studium problematiky řízení podniku a je pořádán ve spolupráci s City University of Seattle, USA.  Probíhá v anglickém jazyce a otevíráme jej jednou ročně v září. V Praze je program nabízen pouze v akcelerované verzi - lze jej studovat pouze souběžně s řádným bakalářským studiem na Vysoké škole finanční a správní. Po splnění všech požadavků získává student mezinárodně uznávaný diplom City University of Seattle.

Struktura programu je založena na učebních plánech City University of Seattle, jejíž lektoři se podílejí na výuce společně s externími lektory Vysoké školy finanční a správní, kteří vyučují zejména na zahraničních školách v ČR. Všichni lektoři jsou nositeli certifikátu City University of Seattle a splňují nejvyšší nároky na odborné a praktické zkušenosti a jazykové a pedagogické schopnosti. Většina lektorů se podílí též na výuce v programu MBA.

Podmínkou přijetí do programu BSBA je absolvování maturitní zkoušky. Od uchazečů se očekává též dobrá znalost angličtiny, protože v tomto jazyce je vedena veškerá výuka.

Statut studenta BSBA:

  • Plnohodnotný student City University of Seattle, USA
  • Právo registrovat se do kurzů BSBA ve všech pobočkách City University
  • Volný přístup k zdrojům City University of Seattle – rozsáhlá on-line knihovna
  • Přístup do diskusního fóra
  • Vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle

 
VŠFS neposkytuje samostatné studium programu BSBA. Program je možné studovat jenom jako součást programu Global program. Více informací o Global program.