home page

Joint Degree M (Ing. + MBA)

Co si představit pod programem Joint Degree?

Program Joint Degree „M“ je koncipován pro studenty a uchazeče o magisterské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovedností.

Při souběžném studiu navazujícího magisterského oboru na VŠFS a studijního programu MBA na City University of Seattle můžou získat dva tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Ing., uznávaný v celé EU a při splnění povinností studijního programu MBA v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul MBA.

Komu je studium určeno?

Program Joint Degree „M“ je koncipován pro studenty VŠFS s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu. Obsah studia je zaměřen na osvojení dovedností podporujících vysokou flexibilitu, kreativitu, manažerské kompetence při výběru a prosazování navrhovaných řešení a schopnost efektivní komunikace v mezinárodním prostředí a globalizující se společnosti.

Proč studovat Joint Degree M?

 

CityU VSFS

Home | Univerzita | Fakulty | Uchazeči | Studium | Výzkum | Kurzy | Zahr. styky | Kontakty

webmaster  (c) Vysoká škola finanční a správní