section

GLOBAL PROGRAM  (Bc. + BSBA)

Co si představit pod pojmem Global program?

Pro studenty akreditovaných bakalářských oborů VŠFS je připravena mimořádná a výhodná nabídka. Při souběžném studiu bakalářských oborů na VŠFS a City University of Seattle mohou získat dva bakalářské tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Bc., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností bakalářského studia v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul BSBA.

Komu je studium určeno?

Global program je koncipován pro studenty a uchazeče o bakalářské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovednosti. Absolventi si tím současně otevírají cestu k získání amerického akademického vzdělání se speciálním zřetelem na znalosti praktického života nadnárodních firem. Mohou také pokračovat na VŠFS v navazujícím studium, získat titul Ing., který je možný si doplnit o kurzy MBA a tím tento prestižní titul získat za dobu dvou let.

Proč studovat Global program?

  • významná úspora času a minimalizace školného za BSBA kurzy
  • zkrácení času studia – původní čtyřleté bakalářské studium City University of Seattle je ve formě „Global program“ na VŠFS zkráceno na 3 roky
  • získání statutu studenta a člena akademické obce City University of Seattle s přístupem k informačním zdrojům
  • vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference
  • možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle
  • zdokonalení se v anglickém jazyce na akademické a business úrovni

 

CityU VSFS