home page

Joint Degree B  (Bc. + BSBA)

Co si představit pod programem Joint Degree B?

Pro studenty akreditovaných bakalářských oborů VŠFS je připravena mimořádná a výhodná nabídka. Při souběžném studiu bakalářských oborů na VŠFS a City University of Seattle mohou získat dva bakalářské tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Bc., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností bakalářského studia v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul BSBA.

Komu je studium určeno?

Program Joint Degree „B“ je koncipován pro studenty a uchazeče o bakalářské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovednosti. Absolventi si tím současně otevírají cestu k získání amerického akademického vzdělání se speciálním zřetelem na znalosti praktického života nadnárodních firem. Mohou také pokračovat na VŠFS studiem Joint Degree „M“ a získat souběžně tituly Ing. & MBA.

Proč studovat Joint Degree B?

 

CityU VSFS

Home | Univerzita | Fakulty | Uchazeči | Studium | Výzkum | Kurzy | Zahr. styky | Kontakty

webmaster  (c) Vysoká škola finanční a správní