section

Magisterské studium

Informace o akreditovaných programech navazujícího magisterského studia

VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Obsah všech studijních oborů je pravidelně hodnocen a prostřednictvím reakreditací i inovován. Během studia se uplatňuje vůči studentům osobní přístup, škola jim vychází vstříc individuálními konzultacemi a zaručuje kolegiální prostředí.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia (získání bakalářského diplomu) stejného či analogického programu

Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, to znamená plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Na rozdíl od bakalářského studia magisterské klade velký důraz jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak i na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Pedagogové proto věnují velkou pozornost vzájemným souvislostem a dopadům teoretických i praktických poznatků. Součástí obsahové náplně studia je rovněž seznámení posluchačů se soudobými trendy rozvoje vědeckého poznání v rámci studovaných oborů a jejich aktuálním i perspektivním využitím v praxi.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění na odborných i manažerských pozicích podle svého odborného zaměření ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Řada z nich využívá možnosti výhodného souběžného studia MBA v anglickém jazyce, tzv. „Global program“.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce a udělení titulu Ing. – inženýr nebo Mgr. – magistr (dle akreditace oboru).

Studijní programy

Navazující magisterské studium

program
studijní program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Aplikovaná informatika
(N1801)
Aplikovaná informatika Mgr.P+K--
Hospodářská politika a správa
(N6202)
Finance a finanční služby Ing.P+K--
Pojišťovnictví Ing.---
Veřejná správa Ing.P+K-P
Bezpečnostně právní studia
(N6806)
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+KK-

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

Global program

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování globálního programu, který je kombinací magisterského programu VŠFS a kurzů MBA City University of Seattle, které studenti absolvují během svého studia v akreditovaném oboru Marketingové komunikace a nebo Řízení podniku a podnikových financí. Více informací naleznete zde.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Ing. Monika Aiznerová
210 088 827602 338 222, monika.aiznerova@vsfs.cz