section

Bakalářské studium

Informace o akreditovaných bakalářských studijních programech

VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Během studia uplatňuje vůči studentům osobní přístup, vychází jim vstříc individuálním poradenstvím, v různých formách poskytuje konkrétní pomoc a zaručuje přátelské prostředí.

Uplatnění absolventů

Absolventi všech bakalářských studijních oborů vždy nacházejí dobré uplatnění ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Mnoho z nich se dále vzdělává v navazujícím magisterském studiu a někteří využívají možnosti souběžného studia BSBA nebo MBA v anglickém jazyce, tzv. „Joint Degree“.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce a udělení titulu Bc.

Studijní programy

Bakalářské studium

program
studijní program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Aplikovaná informatika
(B1801)
Aplikovaná informatika Bc.P+K--
Hospodářská politika a správa
(B6202)
Bankovnictví Bc.P+K--
Pojišťovnictví Bc.P+K--
Veřejná správa Bc.P+KP+KP+K
Ekonomika a management
(B6208)
Marketingová komunikace Bc.P+KP+KP+K
Marketingová komunikace & BSBA Bc. + BSBAP+K--
Řízení podniku a podnikové finance Bc.P+KPP+K
Řízení podniku a podnikové finance & BSBA Bc. + BSBAP+K--
Právní specializace
(B6804)
Kriminalisticko právní specializace Bc.P+KP+KP+K
Právo v podnikání Bc.P+K--
Právo ve veřejné správě Bc.P+K--
Bezpečnostně právní studia
(B6806)
Bezpečnostně právní studia Bc.P+KPP+K

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

Joint Degree "B" program

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování programu Joint Degree „B“, který je kombinací bakalářských programů našich univerzit. Více informací naleznete zde.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10


Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Ing. Monika Aiznerová
210 088 827, 602 338 222, monika.aiznerova@vsfs.cz