section
VŠFS připravuje soubor otázek pro poskytovatele investičních služeb

VŠFS připravuje soubor otázek pro poskytovatele investičních služeb

11.10.2017

Naše univerzita v konsorciu s Evropskou asociací finančního plánování ČR podepsala smlouvu o zpracování souboru zkouškových otázek vycházejících ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu s Českou národní bankou. Při uzavření smlouvy byly přítomny rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně Rady EFPA ČR Marta Gellová a Kamila Herinková z referátu investičních a platebních služeb. Předmětem smlouvy je zpracování otázek pro poskytovatele investičních služeb, které budou součástí zkoušek povinných od 3. ledna 2018.